Välkommen till

CALMARKS COACHING


Coachsamtal & strukturerade samtal för personlig utveckling och förändring av destruktiva livsmönster. Vi hjälper dig hantera dina relationer och förändringar vid livets vägskäl. 

Det är lätt att man hamnar i olika valsituationer och vägskäl i livet, ibland är det självvalt och ibland inte. Man kan hamna i situationer som gör vardagen stressig och ohållbar. I situationer som är svåra att "ta sig ur" kan det underlätta och vara skönt att ha en "neutral" person att prata igenom allt med. Vi hjälper dig hantera situationer så att du får kunskap om vad just du behöver göra för att öka din livskvalitet.

Mindfulness ett förhållningssätt som tränar några av våra viktigaste mänskliga förmågor; uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla med sig själv och andra.

Carlmarks Coaching erbjuder “prova på” föredrag, kurs för både privatpersoner och företag, enskilt eller i grupp, utformad utifrån önskemål och behov. Var du bor Norrtälje, Hallstavik, Rimbo, Östhammar, Uppsala, Tierp, Knivsta eller annan del av vårt vackra land är du välkommen med förfrågan.

Jag finns även i Fuengirola i Spanien, så om du bor eller vistas där i närheten och önskar coachsamtal, föredrag i stress och stressrelaterad ohälsa eller är nyfiken på Mindfulness hör av dig!

Första mötet är alltid gratis och kan ske hos mig i min lokal i Norrtälje, under en promenad eller på annan plats du önskar.
Har du svårt att få till personligt möte försöker vi lösa det utifrån din personliga situation, via telefon, Skype, chatt och mail.

Jag möter jag dig där du är och tar dig dit du vill.

COACHING & MINDFULNESS

COACHING

Vad är coaching?

Styrkan med coaching är att det alltid skräddarsys för varje enskild klient. Det innebär att allt det som du får ut av din coachning till stor del är unikt för just dig. Ju tydligare vi är i våra samtal, desto bättre kommer vårt samarbete att vara.

Få ihop livspusslet • Personlig utveckling • Förebygga utmattning • Önskar förändring utan att veta riktigt i vad eller hur • Kurs i Mindfulness • Stöd under sjukskrivning/ rehabiliteringsprocess exempelvis i kontakten med myndigheter, arbetsgivare

Det finns möjlighet till kontakt via:
Telefon och mail för att ställa frågor, söka stöd för motgång eller fira en framgång under hela vårt samarbete.
Vill du få coaching helt via telefon, mail eller Skype är det också möjligt.

Jag som coach är ingen chef eller expert och klienten är inte underställd eller ansvarslös. Genom att ställa frågor och lyssna aktivt samt leda övningar ger coachen klienten möjligheten att nå det mål/ förändringar som formuleras under våra samtal.

Coaching handlar om utveckling och förändring, vilket vi under coachsamtal försöker uppnå.
När vi söker något nytt är misslyckanden en oundviklig del av processen. Ju mer klienten tillåter sig pröva och misslyckas både mentalt och praktiskt desto bättre förutsättningar får klienten för hållbara lösningar. Det viktigaste arbetet gör klienten mellan samtalen i sin vardag med praktiska övningar. Ju mer träning desto bättre resultat får du.

Det tar tid att göra något nytt, att förändra.

Många av oss kan utföra mycket av vårt arbete hemifrån vilket gör att vi minskar linjen mellan att vara på arbetet,  vara hemma & ledig. När gränserna är otydliga är det viktigt för oss människor att lyssna till, lära oss att tolka vår kropps egna signaler och varningar för när vi behöver vila, återhämtning. Finna våra egna gränser och förmåga att följa dem för vår hälsa och välbefinnande. Är du van att lyssna efter dina egna behov? Vissa är lättare att bejaka än andra eller hur.

Önskar du en coach med 100 % fokus på dig och din utveckling, börja med att boka en gratis konsultation utan krav på fortsättning!

MINDFULNESS

Mindfulness - Träna din hjärna
(att delta i en mindfulness grupp ökar förståelsen)

Leder till:
Minskad stress, Förbättrad återhämtning, Ökad uppmärksamhet & fokus, Förbättrad sömn, Ökad livskvalitet

Vad är mindfulness?
Mindfulness är ett förhållningssätt som tränar några av våra viktigaste mänskliga förmågor; Uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla med sig själv och andra.

Att vara "mindful" handlar om att vara uppmärksam på ett särskilt sätt:
Med en tydlig avsikt • I ögonblicket här och nu • Utan att värdera det

Att leva mera i NUET, d.v.s. att vara mer koncentrerade på det som sker just nu och grubbla mindre över det som redan skett eller oroa oss mindre för vad som kanske kan hända. Vi lär oss hitta en bättre balans mellan nuet, vad som varit och framtiden.

I vardagen lär du dig att vara uppmärksam på det som sker, ögonblick för ögonblick. Du blir medveten om när uppmärksamheten far i väg, t.ex. på grund av ditt eget tankeflöde eller yttre stimuli som att en mobiltelefon ringer. Du tränar dig i att ta tillbaka uppmärksamheten på det du vill när den far i väg, för det gör den.

Mindfulnessträningen hjälper dig även behålla uppmärksamheten där du vill ha den – under längre och längre perioder.
Med enkla övningar får du hjälp att klara av pressen i privat- och yrkesliv. Du lär dig att minska stress, bli mer uppmärksam och att fokusera på det som är väsentligt. Du lär dig att minska oro och lönlöst grubblande om det som har hänt och om det som kanske kommer att hända.

Du lär dig att vara alert och att fokusera på vad som händer i nuet. Du ökar även din förmåga att uppleva, förstå och njuta av livet och dess olika delar. Du mår bättre, sover bättre och fungerar bättre.

Inget Quick fix – det kräver träning!

Träna med instruktör
Det är lättare att fullfölja träningen i en grupp och med en instruktör. Det kan fungera i studiecirkel eller annan gruppaktivitet. Med hjälp av en instruktör som handleder dig och gruppen, samt är ett stöd i träningen får du en större förståelse för vad mindfulness är och för de effekter, reaktioner och förhållningssätt som man går igenom i programmet. Att delta i grupp gör att erfarenhetsutbytet blir större och både motivation och träningsfrekvens ökar.

Ann-Sofie är diplomerad Mindfulnessinstruktör steg 1 med påbyggnad Mindfulness på arbetsplatsen hos Mindfulnesscenter och ingår i deras instruktörsnätverk. Så går du kurs via Carlmarks Coaching så använder vi material från Mindfulnesscenter.

Genom mindfulnessträning kan vi skapa förutsättningar för full tillgång till våra resurser, en god hälsa och ett ökat välbefinnande. Träningen ökar även vår förmåga till att känna glädje och empati. Jag erbjuder i samarbete med Mindfulnesscenter, flertalet kurser i mindfulness enskilt eller i grupp för privatpersoner och företag.

Följande plus fler av Mindfulnesscenters träningsprogram har hittills utvärderats i svensk forskning:

• Psykisk ohälsa – stress, lätt till måttlig depression och ångest
Stöd till närstående till långvarigt psykiskt och/eller kroppsligt sjuka
Stress Långvarig smärta och sjukdom
Bröstcancer Hjärtsvikt
Stöd till föräldrar till svårt sjuka barn
Missbruk
Medkänsla med sig själv och andra
Management – ledarskap Kriminalvården

PRISER

Kostnadsfritt uppstartsmöte

Coachsamtal á 90 minuter privatperson 850:-

Hantera vardagen, livspusslet & minska stress med hjälp av coaching
Kostnadsfritt uppstartsmöte • 5 coachsamtal á 90 min
Pris: 3200:-

Livscoaching under 3 månader
Kostnadsfritt uppstartsmöte • 3 fysiska träffar • Övrig kontakt via telefon & mail
Pris: 2000:-


Samtliga priser inkluderar moms och samtalen sker vanligtvis varannan vecka. Har du i bland annat Norrtälje, Hallstavik, Rimbo, Knivsta med omnejd önskemål om annat upplägg än vad det står här? Kontakta mig så ser vi över möjligheterna för det.

Friskvårdsbidrag kan användas vid coachsamtal för stresshantering och vid kurs i mindfulness för dig i städer så som Norrtälje, Hallstavik, Rimbo, Knivsta.

Coachsamtal betalas via Swish för privatpersoner, inga kontanter.

Företag i bland annat Norrtälje, Hallstavik, Rimbo eller Knivsta kontakta mig gärna för uppdragsförfrågan och offert. Betalning för företag sker via faktura.

Coaching sker individuellt eller i grupp

Coaching i rehabiliteringsprocess, rehabiliteringsplan, uppföljning • Föreläsning Hållbart arbetsliv- hälsa Mindfulness på arbetsplatsen föreläsning och kurs Mindfulness vid stress

Finns det önskemål om eget upplägg inom mitt område är du välkommen att kontakta mig.

Avbokning ska ske senast 2 timmar innan avtalad tid. Vid senare avbokning debiteras fullt pris.
Godkänd för F-skatt

OM CARLMARKS COACHING

Verksamhetens mål är att bidra till att den stressrelaterade psykiska ohälsan minskar på arbetsplatser och hos enskilda individer.

Carlmarks Coaching vill ge dig och dina anställda ökad kunskap om vad stress är och hur det med förebyggande arbete går att bevara det friska friskt och minska risken för att stressrelaterad ohälsa uppstår.

Har ni på ert företag någon anställd med 3 eller fler tillfällen av korttidssjukskrivning under den senaste 12 månaders perioden?

Det kan vara symtom på stress som kan leda till psykisk ohälsa och längre sjukskrivning, men med tidiga insatser och flexibla och personliga lösningar utifrån individ och organisation går det att förhindra.

Samarbetsproblem kan bidra till ohälsa hos grupp och individ.

Jag har valt att använda coaching och Mindfulness som verktyg i arbetet för att minska stressrelaterad ohälsa.

Stresshantering via coaching och Mindfulness ingår i Fri förebyggande behandling och rehabilitering enligt skatteverket.
Klicka här för att läsa mer →

Carlmarks Coaching använder coachande samtal som verktyg i bl.a.:
Råd och stöd • Stöd under sjukskrivning  • Stöd vid rehabiliteringsprocess • Kurs i Mindfulness enskilt eller i grupp • Personlig utveckling • Förändring utan att veta riktigt i vad eller hur • Få ihop vardagen/livspusslet

Förslag på föreläsning:

Hållbart liv- få ihop arbetsliv och privatliv, vad är stress, förebygga, förhindra ohälsa

Mindfulness på arbetet- 2 övningar och få veta mer om vad medveten närvaro är. Konceptet är framtaget av Ola Schenström på Mindfulnesscenter

INTEGRITETSPOLICY

Carlmarks Coaching har respekt för dig och dina personuppgifter.

Vi samlar endast in de uppgifter vi behöver för att utföra vårt uppdrag.

Eventuella arbetsdokument har du som kund full insyn i och vid avslut arkiveras inget med personliga uppgifter. Du kan när som helst begära att få vetskap om vad vi har för personliga uppgifter om dig genom att kontakta ansvarig nedan.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer på hemsidan
När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på www.automattic.com När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Kontaktformulär
Via vårt kontaktformulär visas namn, e-postadress, ämnes rad och ditt meddelande, för din skull skriv kortfattat meddelande och inga personliga uppgifter. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för uppdraget och du kan när som helst begära att det tas bort genom att kontakta personuppgiftsansvarig nedan. Genom att skicka in inskicknings formuläret godkänner du att dessa personuppgifter sparas.

Cookie-filer
Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Hur länge vi behåller era uppgifter
Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Övriga data sparas endast så länge uppdraget pågår.

Om du har synpunkter eller är missnöjd över hur vi hanterar dina personuppgifter kontakta ansvarig hos oss eller ansvarig myndighet.

Vilka rättigheter du har över dina data
Om du har har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål. Genom att kontakta ansvarig nedan.

KONTAKT

Ann-Sofie Carlmark
Stresscoach, Mindfulnessinstruktör

0706-24 03 42

ann-sofie@carlmarkscoaching.se

Stockholmsv. 25, Norrtälje (ingång från gården)

Samarbetar med:


Hemsida av Webbolo