Coaching

Samtal för personlig utveckling

CarlmarksCoaching erbjuder coachsamtal för personlig utveckling och förändring av destruktiva livsmönster, som hjälper dig hantera dina relationer och förändringar vid livets vägskäl. Att bli coachad innebär att du får hjälp med att hantera svåra situationer och kunskap om vad just du behöver göra för att öka din livskvalitet.

CarlmarksCoaching finns i Norrtälje och mötet kan ske i lokalen, under en promenad, eller på annan plats du önskar. Förfrågningar tas emot från dig som bor i Norrtälje men även i övriga delar av landet, då CarlmarksCoaching erbjuder coachsamtal via telefon, Skype, chatt och mejl. CarlmarksCoaching finns även i Fuengirola i Spanien. Om du bor eller vistas i Fuengirola är du välkommen att ta kontakt!

Första coachsamtalet är alltid gratis!

Stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen

Har ni på ert företag någon anställd med tre eller fler tillfällen av korttidssjukskrivning under den senaste 12 månaders perioden? Detta kan vara symtom på stress som kan leda till psykisk ohälsa och längre sjukskrivning. Med tidiga insatser, flexibla och personliga lösningar utifrån både individens och organisationens perspektiv så vinner man mycket. CarlmarksCoaching använder coaching, stresshantering och mindfulness som verktyg för att minska stressrelaterad ohälsa. Enligt Skatteverket ingår stresshantering via coaching och mindfulness i ”Fri förebyggande behandling och rehabilitering”.

Läs mer om ”Fri och förebyggande behandling och rehabilitering” på Skatteverkets hemsida.

Kontakta oss

Kontaktformulär
reCAPTCHA

Telefon
070-624 03 42

E-post
ann-sofie@carlmarkscoaching.se

Adress
Kaserngatan 1
761 46 Norrtälje