Coaching

Samtal för personlig utveckling

CarlmarksCoaching erbjuder coachsamtal för personlig utveckling och förändring av destruktiva livsmönster, som hjälper dig hantera dina relationer och förändringar vid livets vägskäl. Att bli coachad innebär att du får hjälp med att hantera svåra situationer och kunskap om vad just du behöver göra för att öka din livskvalitet.

CarlmarksCoaching finns i Norrtälje och mötet kan ske i lokalen, under en promenad, eller på annan plats du önskar. Förfrågningar tas emot från dig som bor i Norrtälje men även i övriga delar av landet, då CarlmarksCoaching erbjuder coachsamtal via telefon, Skype, chatt och mejl. CarlmarksCoaching finns även i Fuengirola i Spanien. Om du bor eller vistas i Fuengirola är du välkommen att ta kontakt!

Första coachsamtalet är alltid gratis!

Stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen

Har ni på ert företag någon anställd med tre eller fler tillfällen av korttidssjukskrivning under den senaste 12 månaders perioden? Detta kan vara symtom på stress som kan leda till psykisk ohälsa och längre sjukskrivning. Med tidiga insatser, flexibla och personliga lösningar utifrån både individens och organisationens perspektiv så vinner man mycket. CarlmarksCoaching använder coaching, stresshantering och mindfulness som verktyg för att minska stressrelaterad ohälsa. Enligt Skatteverket ingår stresshantering via coaching och mindfulness i ”Fri förebyggande behandling och rehabilitering”.

Läs mer om ”Fri och förebyggande behandling och rehabilitering” på Skatteverkets hemsida.

Livsstil

De allra flesta, ja i stort sett alla vet vad vi behöver göra för att ge oss själva de bästa förutsättningarna till ett liv och vardag i balans.

Varför är det då så svårt att göra det?

Vanor vi har, ja alla saker vi gör utan att tänka och reflektera, saker vi gör varje dag – går på autopilot.

Att börja göra och tänka på annat sätt, kräver träning och ökad medvetenhet om vad som görs och vad som behöver göras annorlunda, i stort och främst i de små vardagliga sakerna vi knappt eller inte alls lägger märke till.

Hur låter din inre dialog, är du trevlig, snäll och uppmuntrande med dig själv?

Hur är du i dina relationer, är du bra på att säga nej när det behövs? Eller ja när det behövs?

Har du koll på din egen kropps signaler exempelvis för hunger, trötthet, törst, ömhet, glädje och återhämtning?

Har du koll på vilket bränsle du ger din kropp? Ingen skulle väl medvetet tanka diesel i en bensinmotor, men vi kan lätt tanka vår egen kropp med näringsfattig, rent av dålig kost.

Handen på hjärtat rör du dig så mycket eller lite som du tror?

Jag vill ge dig större medvetenhet i bland annat dessa områden, jag vill dela med mig av erfarenheter, kunskap, tips och trix. Jag vill ge dig hopp, uthållighet, hjälpa dig se dina möjligheter, styrkor, resurser och vilken fantastisk människa du är och att du faktiskt kan få det liv du fantiserar och drömmer om, ja inte i morgon men med små steg åt rätt håll, ett steg i taget, hejarop, pep, reflektioner och ökad medvetenhet om att du är viktig och att du behöver omsorg utifrån dina egna behov och önskningar.

Känner du igen dig, blir du nyfiken på vad det skulle innebära för just dig? Boka dig nu direkt för ett gratis introsamtal på Campus Norrtälje, online eller en promenad, när vi promenerar förbättras vår hjärnas kapacitet så önskar du fler kreativa tankar bokar du såklart en timmes promenad tillsammans med mig.

Vad är livsstilskompetens?

Att praktiskt leva sitt liv på ett sätt som gynnar hälsan, exempelvis när det gäller kost, fysisk rörelse, vila, rökning, stress och relationer.

Att leva ett balanserat liv så att man har psykiska och fysiska resurser att klara vardagens krav i ett långt tidsperspektiv och resurser kvar för en glädjefylld och härlig fritid.

Det är inte alltid så lätt att få till vardagen, men det är ingen tävling, var glad för de stunder du känner dig i balans.

Vi människors styr vårt beteende av känslor, kunskap och värderingar. Det är främst kunskap och värderingar som ger oss individer förutsättningarna för att leva hälsofrämjande och det liv vi vill.

Vill du öka din livsstilskompetens? Skapa vardagen du önskar, få mer kunskap i hur du lyckas att förändra och får förändringen till att bli en naturlig del i din vardag? Jag vill gärna coacha dig, i små steg, i din takt för att ta dig dit du vill!

”Jag möter dig där du är och tar dig dit du vill”

Kontakta oss

Kontaktformulär
reCAPTCHA

Telefon
070-624 03 42

E-post
ann-sofie@carlmarkscoaching.se

Adress
Kaserngatan 1
761 46 Norrtälje