Coachsamtal Knivsta

CarlmarksCoaching – coachsamtal Knivsta

CarlmarksCoaching erbjuder coachsamtal för alla i eller i omnejd av Knivsta, som hjälper dig hantera dina relationer och förändringar vid livets vägskäl. Att bli coachad innebär att du får hjälp med att hantera svåra situationer och kunskap om vad just du behöver göra för att öka din livskvalitet.

CarlmarksCoaching finns i Norrtälje och mötet kan ske i lokalen, under en promenad, eller på annan plats du önskar. Förfrågningar tas emot från dig som bor i Knivsta som är intresserad av coachsamtal, men även i övriga delar av landet, då CarlmarksCoaching erbjuder coachsamtal via telefon, Skype, chatt och mejl. CarlmarksCoaching finns även i Fuengirola i Spanien. Om du bor eller vistas i Fuengirola är du välkommen att ta kontakt!

Första coachsamtalet är alltid gratis!

Stresshantering

I min professionella yrkesroll som coach i stresshantering, hjälper jag dig som lider av stress, med din återhämtning och rehabilitering. Jag kan också vara, om du så önskar, ett stöd i kontakten med samhällets olika myndigheter.

Du får hjälp med att:

  • kartlägga din personliga situation
  • medvetandegöra dina egna stressfaktorer och signaler
  • se vad som saknas för din önskade hälsa
  • tydliggöra vad du redan gör som är bra
  • ta fram dina delmål och mål.

Medveten närvaro

Träning i medveten närvaro förbättrar koncentration och uppmärksamhet och ger oss möjlighet att påverka det enda som vi faktiskt kan påverka, nuet. Läs mer om medveten närvaro här.

Stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen

Har ni på ert företag någon anställd med tre eller fler tillfällen av korttidssjukskrivning under den senaste 12 månaders perioden? Detta kan vara symtom på stress som kan leda till psykisk ohälsa och längre sjukskrivning. Med tidiga insatser, flexibla och personliga lösningar utifrån både individens och organisationens perspektiv så vinner man mycket. CarlmarksCoaching använder coaching, stresshantering och mindfulness som verktyg för att minska stressrelaterad ohälsa. Enligt Skatteverket ingår stresshantering via coaching och mindfulness i ”Fri förebyggande behandling och rehabilitering”.

Läs mer om ”Fri och förebyggande behandling och rehabilitering” på Skatteverkets hemsida.

Kontakta oss

Kontaktformulär
reCAPTCHA

Telefon
070-624 03 42

E-post
ann-sofie@carlmarkscoaching.se

Adress
Kaserngatan 1
761 46 Norrtälje