Företag

<3 DENNA SIDA ÄR UNDER UPPBYGGNAD<3

Välkommen till CarlmarksCoaching vårt mål är att bidra till att människors hälsa och välbefinnande ökar.

Har ni någon anställd med 3 eller fler tillfällen av korttidssjukskrivning under den senaste 12 månaders perioden?

Det kan vara symtom på stress som kan leda till psykisk ohälsa och längre sjukskrivning, men med tidiga insatser och flexibla lösningar utifrån individ och organisation.

Stresshantering och Mindfulness ingår i Fri förebyggande behandling och rehabilitering enligt skatteverket.

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/halsoochsjukvard/forebyggandebehandling.4.7459477810df5bccdd4800014763.html

Stresshantering via coaching och mindfulness kan erbjudas som friskvårdsaktivitet.

Carlmarkscoaching erbjuder:

Coaching

    •  Hantera stress i vardagen – enskilt eller grupp
    • Stöd vid rehabilitering och rehabiliteringsprocesser

Mindfulness

  •  enskilt eller i grupp på arbetsplatsen eller hos oss.

Föreläsning

    • Hållbart arbetsliv- få ihop arbetsliv och privatliv
    • Mindfulness på arbetet

Carlmarkscoaching svara gärna på frågor eller bokar in ett möte där vi utifrån era önskemål, behov och våra tjänster pratar om eventuellt samarbete.