Företag

Välkommen till CarlmarksCoaching.

Jag har 15 års erfarenhet av att arbeta med rehabiliteringsprocesser runt enskilda personer i samarbete med arbetsplats och samhällets olika myndigheter inom socialförsäkringssystemet och privata aktörer.
Önskar ni råd och stöd i en sådan process?
Jag kommer gärna på en arbetsplatsträff och pratar symtom, vägar till att förebygga och förhindra att stressen blir till långvarig ohälsa.
Jag erbjuder stöd i hela processen tillsammans med er och den enskilde arbetstagaren.

Har ni på ert företag någon anställd med 3 eller fler tillfällen av korttidssjukskrivning under den senaste 12 månaders perioden?

Det kan vara symtom på stress som kan leda till psykisk ohälsa och längre sjukskrivning, men med tidiga insatser och engagemang går det att förebygga.

Stresshantering och Mindfulness ingår i Fri förebyggande behandling och rehabilitering enligt skatteverket.

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/halsoochsjukvard/forebyggandebehandling.4.7459477810df5bccdd4800014763.html

 

Coaching klargör ert nuläge och önskade läge och leder er från tanke till handling. Vill du veta hur coaching kan stärka din verksamhet?

  • Coaching Stresshantering- enskilt eller grupp
  • Stöd vid rehabilitering och rehabiliteringsprocessen
  • Mindfulness- enskilt eller i grupp
  • Föredrag- Vad är stress.

Kontakta CarlmarksCoaching så coachar jag er till rätt process.