Mindfulness

Photo by Pixabay on Pexels.com

MINDFULNESS – TRÄNA DIN HJÄRNA (att delta i en mindfulness grupp ökar förståelsen)
Leder till
 MINSKAD STRESS
 FÖRBÄTTRAD ÅTERHÄMTNING
 ÖKAD UPPMÄRKSAMHET OCH FOKUS
 FÖRBÄTTRAD SÖMN
 ÖKAD LIVSKVALITET


Vad är mindfulness?

Mindfulness är ett förhållningssätt som tränar några av våra viktigaste mänskliga förmågor; Uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla med sig själv och andra.

Att vara mindful handlar om att vara uppmärksam på ett särskilt sätt:
• med en tydlig avsikt
• i ögonblicket här och nu
• utan att värdera det

Att leva mera i NUET, d.v.s. att vara mer koncentrerade på det som sker just nu och grubbla mindre över det som redan skett eller oroa oss mindre för vad som kanske kan hända. Vi lär oss hitta en bättre balans mellan nuet, vad som varit och framtiden.
I vardagen lär du dig att vara uppmärksam på det som sker, ögonblick för ögonblick.
Du blir medveten om när uppmärksamheten far i väg, t.ex. på grund av ditt eget tankeflöde eller yttre stimuli som att en mobiltelefon ringer.
Du tränar dig i att ta tillbaka uppmärksamheten på det du vill när den far i väg, för det gör den.
Mindfulnessträningen hjälper dig även behålla uppmärksamheten där du vill ha den – under längre och längre perioder.
Med enkla övningar får du hjälp att klara av pressen i privat- och yrkesliv. Du lär dig att minska stress, bli mer uppmärksam och att fokusera på det som är väsentligt. Du lär dig att minska oro och lönlöst grubblande om det som har hänt och om det som kanske kommer att hända.


Du lär dig att vara alert och att fokusera på vad som händer i nuet. Du ökar även din förmåga att uppleva, förstå och njuta av livet och dess olika delar. Du mår bättre, sover bättre och fungerar bättre.


Inget Quick fix – det kräver träning!

Träna med instruktör
Det är lättare att fullfölja träningen i en grupp och med en instruktör. Det kan fungera i studiecirkel eller annan gruppaktivitet. Med hjälp av en instruktör som handleder dig och gruppen, samt är ett stöd i träningen får du en större förståelse för vad mindfulness är och för de effekter, reaktioner och förhållningssätt som man går igenom i programmet. Att delta i grupp gör att erfarenhetsutbytet blir större och både motivation och träningsfrekvens ökar.

Ann-Sofie är diplomerad Mindfulnessinstruktör steg 1 med påbyggnad Mindfulness på arbetsplatsen hos Mindfulnesscenter och ingår i deras instruktörsnätverk. Så går du kurs via Carlmarkscoaching så använder vi material från Mindfulnesscenter. 

Genom mindfulnessträning kan vi skapa förutsättningar för full tillgång till våra resurser, en god hälsa och ett ökat välbefinnande. Träningen ökar även vår förmåga till att känna glädje och empati.
Jag erbjuder i samarbete med Mindfulnesscenter, flertalet kurser i mindfulness enskilt eller i grupp för privatpersoner och företag.

Följande plus fler av Mindfulnesscenters träningsprogram har hittills utvärderats i svensk forskning:
Psykisk ohälsa – stress, lätt till måttlig depression och ångest
Stöd till närstående till långvarigt psykiskt och/eller kroppsligt sjuka
Stress
Långvarig smärta och sjukdom
Bröstcancer
Hjärtsvikt
Stöd till föräldrar till svårt sjuka barn
Missbruk
Medkänsla med sig själv och andra
Management – ledarskap
Kriminalvården

Vid frågor, intresse 070-6240342,  ann-sofie@carlmarkscoaching.seCarlmarkscoaching.se