Mindfulness

Medveten närvaro

Mindfulness, medveten närvaro, är ett förhållningssätt som påverkar alla områden i livet. Medveten närvaro skiljer sig från att automatiskt reagera på det som händer oss och styras av tankar och känslor, benämnt som att gå på ”autopilot”. I min roll som coach i mindfulness hjälper jag dig att bli mer medveten och närvarande i nuet genom olika praktiska övningar, inomhus och utomhus i naturen.

Du får hjälp med att:

  • medvetandegöra dina tankar och känslor
  • vara mer här och nu istället för att älta det förflutna eller oroa dig för framtiden
  • skapa ett inre lugn
  • vara mer ”mindful” i vardagen
  • använda dig av mindfulness – medveten närvaro när du behöver fatta beslut i livet.

Målet är att du ska få redskap som ger dig ett inre lugn. Du får medvetandegöra dina inre tankar och känslor och träna på acceptans, samt att vara ”här och nu”.

Träning i medveten närvaro förbättrar koncentration och uppmärksamhet och ger oss möjlighet att påverka det enda som vi faktiskt kan påverka, nuet. Personer som lider av stress, ångest eller nedstämdhet kan få hjälp av detta. När man är stressad och har ångest oroar man sig för det som inte ännu har hänt i stället för att vara i nuet. Vid nedstämdhet är det vanligt att man ältar det som redan har hänt.

Man har kunnat se att långvarig träning av meditation genom mindfulness, medveten närvaro, medför bestående positiva förändringar i hjärnan. Jon Kabat-Zinn, en amerikansk forskare och professor vid University of Massachusetts i USA, är en av de främsta inom området och har spelat en betydande roll i utvecklingen av mindfulness som terapi.

Kontakta oss

Kontaktformulär
reCAPTCHA

Telefon
070-624 03 42

E-post
ann-sofie@carlmarkscoaching.se

Adress
Kaserngatan 1
761 46 Norrtälje