Priser

Kostnadsfritt uppstartsmöte

Coachsamtal á 90 minuter privatperson 850:-

Hantera vardagen, livspusslet och minska stress med hjälp av coaching.

  • Kostnadsfritt uppstartsmöte
  • 5 coachsamtal á 90 min,

      Pris: 3200:-

 

Livscoaching under 3 månader:

  • Kostnadsfritt uppstartsmöte
  • 3 fysiska träffar
  • övrig kontakt via telefon och mail

       Pris: 2000:-

Samtliga priser inkluderar moms och samtalen sker vanligtvis varannan vecka. Har du i bland annat Norrtälje, Hallstavik, Rimbo, Knivsta med omnejd önskemål om annat upplägg än vad det står här? Kontakta mig så ser vi över möjligheterna för det.

Friskvårdsbidrag kan användas vid coachsamtal för stresshantering och vid kurs i mindfulness för dig i städer så som Norrtälje, Hallstavik, Rimbo, Knivsta.

 Coachsamtal betalas via Swish för privatpersoner, inga kontanter.

Företag  i bland annat Norrtälje, Hallstavik, Rimbo eller Knivsta kontakta mig gärna för uppdragsförfrågan och offert.

Coaching sker individuellt eller i grupp

Coaching i rehabiliteringsprocess, rehabiliteringsplan, uppföljning

Föreläsning

Hållbart arbetsliv- hälsa

Mindfulness på arbetsplatsen föreläsning och kurs

Mindfulness vid stress

Finns det önskemål om eget upplägg inom mitt område är du välkommen att kontakta mig.

Betalning för företag sker via faktura.

Avbokning ska ske senast 2 timmar innan avtalad tid. Vid senare avbokning debiteras fullt pris.

Godkänd för F-skatt