Stresshantering

Lär dig hantera stress

Återfå kontrollen i ditt liv, lär dig att hantera stress och skapa hälsa och välmående!

I min professionella yrkesroll som coach i stresshantering, hjälper jag dig som lider av stress, med din återhämtning och rehabilitering. Jag kan också vara, om du så önskar, ett stöd i kontakten med samhällets olika myndigheter.

Du får hjälp med att:

  • kartlägga din personliga situation
  • medvetandegöra dina egna stressfaktorer och signaler
  • se vad som saknas för din önskade hälsa
  • tydliggöra vad du redan gör som är bra
  • ta fram dina delmål och mål.

Definition av stress

Stress en kroppslig (fysiologisk och biologisk) reaktion, som skyddar oss från fara. Stressreaktionen är viktig för vår överlevnad och det är därför nödvändigt att vi har den. Problem med stress uppstår först när vi inte får återhämta oss känslomässigt och fysiskt, utan har ett stresspåslag hela tiden.

 

Stress då och nu

Vår stressreaktion har sett likadan ut ända sedan begynnelsen då vi levde ute i naturen mer än vad vi gör idag. Om fara uppstod så valde vi att springa, slåss eller spela död. I dagens samhälle ser vår tillvaro annorlunda ut. Vi kan inte springa ifrån vår arbetsplats eller börja slåss med personer som väcker frustration i oss utan vi väljer ofta att stå ut med det vi borde skydda oss ifrån. Denna maktlöshet skapar stress och ohälsa på sikt. Problem med sömn, minnet, de kognitiva förmågorna, huvudvärk, diffus smärta i kroppen och irritation är några vanliga symptom på långvarig stress.

Kontakta oss

Kontaktformulär
reCAPTCHA

Telefon
070-624 03 42

E-post
ann-sofie@carlmarkscoaching.se

Adress
Kaserngatan 1
761 46 Norrtälje